Lars-Gunnar Wigemark napušta Sjedište Republike Srpske u Istočnom Sarajevu