Karlovac: Desna obala rijeke Korane gdje je u planu gradnja šetnice