Jastrebarsko: Pokazna vježba pasa tragača za rad u ruševinama