Grad Pula donirala građanima sadnice stabala voćki