Godišnja nagrada Luka Ritz za promicanje tolerancije i škole bez nasilja