Garešnica: Obnovljeni Dom zdravlja dobio i novu medicinsku opremu vrijednu 700.000 kn