Dva tjedna nakon razornog potresa, centar Gline sablasno je prazan