Dubrovnik: Studentski dom priprema se za prihvat pacijenata