Dubrovnik: I nakon skidanja zaštite na Orlandovom stupu prati se razvoj oštećenja