Dubrovnik: Gradonačelnik u ime Grada poklonio kombi Caritasu Dubrovačke biskupije