Državna cesta D2 na dionici Vukovar - Ilok je u katastrofalnom stanju