Muć: Ministri prisustvovali međuresornoj vježbi hrvatskih i slovačkih vatrogasaca