Davor Božinović sudjelovao na obilježavanju pogiblje brigadira Marijana Celjaka