Članovi Vlade tradicionalno pozirali za zajedničku fotografiju