Bjelovar: Građani će glasovati za boju pročelja nove Opće bolnice