Beograd: Prvi pacijenti primjeni u privremenu bolnicu na Beogradskom sajmu