Beograd: Obilježeno 41. godina od smrti Josipa Broza Tita