Zapalila se gusta borova šuma iznad Kučišta na Pelješcu, u pomoć pristigli i kanaderi