U potresu koji je 29.12.2020. pogodio Sisak srušili su se brojni zabatni zidovi