Split: Čekanje u redovima za vrijeme pandemije koronavirusa