Spaljivanje zemlje kao priprema za proljetne poljoprivredne radove