Rijeka: Brod Jadrolinije Marko Polo vezan na lukobranu