Prvi dan proljeća 21.03. ujedno se slavi i kao Svjetski dan šuma