Prva čokolada s rižom na svijetu nastala je u tvornici čokolade Zvečevo