Karlovac: Zaleđeno jezerce pokraj starog grada Dubovca