Gornja Stubica: Gupčeva lipa stara više od 400 godina