Cvjetna gredica u obliku violinskog ključa ispred Glazbene škole Fran Lhotka u Sisku