Blato na Cetini: Pogled na zapadne padine Biokova prekrivene snijegom