Bjelovar: Muzejski primjerak restaurirane parne lokomotive