Aplikacija Stop COVID-19 od sada funkcionira i prekogranično