London: Anarhistička skupina Klasni rat pokušava srušiti skup Narodne skupštine