Johannesburg: Lokacija gdje će biti smješten kamp Engleske reprezentacije