London: Instalacija "Prazan tanjur" predstavlja 1.000 djece u riziku da dan započnu gladna