Izložba Sama Jinksa u sklopu Galway International Arts Festivala