Velika Britanija je domaćin sastanka ministara vanjskih poslova G7