Beverly Hills: Održana dobrotvorna večera Ženskog fonda za istraživanje raka