U Poznanju otvoren Centar za simulaciju u medicini