Poljski koordinator za posebne usluge, član Vijeća ministara Mariusz Kaminski