Poljski i europski uglednici na sahrani ubijenom gradonačelniku Gdanjska