Poljska: Uzgoj polu-divljih konja Konik u Nacionalnom parku Roztocze