Poljska: U ZOO vrtu u Wrocławu predstavljen je beba majmun