Poljska: Prva neprofitna pivovara u Poljskoj zapošljava osobe s fizičkim i mentalnim invaliditetom