Lublin: Pas Fany dio je programa u vrtićima kako bi djeca naučila družiti se sa životinjama