Anna Zalewska, poljska ministrica nacionalnog obrazovanja