Rijeka: Zlatko Komadina, župan Primorsko - goranske županije