Najprometnije raskrižje na svijetu, Shibuya u Tokiju u vrijeme pandemije koronavirusa