Firme u Japanu proglašavaju stečajeve zbog koronavirusa