London: Policija oštro reagirala prema sudionicima bdijenja za ubijenu Sarah Everard