London: Godišnja veslačka utrka između Sveučilišta Cambridge i Sveučilišta Oxford