Berlin: Treći dan posjeta britanskog prijestolonasljednika Charlesa i supruge Camille